Na cyklotrasách se intenzivně pracuje

BIKEtrip.cz   Cyklotrasy BEZ AUT.

 

 


BIKEtrip.cz   Inspiruj se.!


Z Chlumce přes Cínovec do Německa a zpět

    Začínáme v Chlumci na náměstí – točně autobusů. Projedeme obcí po zelené značce stále do kopce až k nádraží Chlumec (dnes již mimo provoz) cca 1,3 km. Od nádraží pokračujeme po asfaltce dále k lesu, podjedeme trať a cca po 50 metrech sjedeme doleva z asfaltky na lesní cestu podél trati. Za mokrého počasí je cesta mírně blátivá a kluzká. Jedeme podél kolejí, potom podjedeme trať, abychom ji po chvilce zase přejeli zpět (1,3 km). Za přejezdem stojí hájovna. Přibližně 300 metrů nad hájovnou je rozcestí, na kterém doleva vede udržovaná cesta dolů do Stradova, ale mi se dáme přímo (mírně vpravo) do kopce, po cestě poškozené těžkou lesní technikou asi 100 metrů na hřeben a potom cca 100 metrů z kopce dolů do údolí Habartického potoka – větší část cesty kolo vedeme. Od betonového mostku přes potok již vede zpevněná cesta, držíme se stále po vrstevnici, neodbočujeme doleva z kopce a trať máme stále na levé straně. Asi po 500 metrech se dostaneme na asfaltku, která nás dovede k podjezdu pod tratí na začátku obce Unčín. Držíme se stále vpravo od trati, projedeme okolo zastávky a fotbalového hřiště na křižovatku k unčínskému viaduktu (úsek cca 1,3 km). Zde křížíme cyklotrasu č. 3009 a dáme se druhou odbočkou doprava do kopce směrem k bývalým kasárnám (vzhled zámečku), mineme restauraci s občasným provozem a po 300 metrech přijedeme k rozcestníku s modrou značkou. Zde odbočíme přes betonovou lávku (ne na hrad Kyšperk i když zajížďka není zakázána – zřícenina středověkého hradu) na Hálkovu stezku.
    Poté jedeme podél zahrádkářské kolonie až k vlakové zastávce Bohosudov (úsek 1,4 km). Od vlakové zastávky se dáme vpravo a po 200 metrech přijdeme k dolní stanici lanové dráhy, která nás vyveze na vrchol Komáří vížka. Lanovka v době letního provozu jezdí vždy v půl (raději si to ověřte). Užijeme si krásnou jízdu nejdelší lanovkou u nás (2500 metrů, jízda trvá cca 20 minut), na vrcholu se můžeme občerstvit v restauraci nebo v bufetu na terase a rozhlédnout se do okolí a nakoupit kýčovité suvenýry. Potom sjedeme 500 metrů po příjezdové komunikaci k hlavní silnici, tu rovně přejedeme a napojíme se na cyklotrasu č. 3010, po které mineme vrchol Loupežník až dorazíme na křižovatku u myslivny Pod Sedmi štíty (cca 3,5 km). Držíme se stále cyklotrasy č. 3010 a ujedeme další pohodové 2 km po vrstevnici. Zde silnice míří z kopce dolů do Dubí a my jedeme doprava do kopce stále po cyklotrace č. 3010.
    Po 1,5 km stoupání se dostaneme na kraj Cínovecké planiny. Zde se stále držíme cyklotrasy, po které projedeme obec Cínovec, okolo ruiny hotelu Cínovec až na hraniční přechod s Německem (2,7 km). Přejedeme do Německa, přibližně 120 metrů za přechodem, před tunelem kříží hlavní komunikace německá cyklostezka Bayreuth – Zittau. Odbočíme doprava a dáme se po této cyklostezce podle potoka Aschergraben (popelový příkop), stále se držíme cyklotrasy a v mírném stoupání míříme směrem k rozhledně kovové konstrukce Kohlhaukuppe. Po 2,2 km a projetí obce Zinnwald dorazíme k hlavní silnici, kterou přejedeme a dáme se doprava po cyklostezce a za neustálého stoupání po lesních cestách dorazíme po 2,5 km na odbočku k rozhledně. Zajížďka k rozhledně je cca 400 metrů, je zde možnost občerstvení v restauraci a krásné výhledy. Vrátíme se zpět na rozcestí a jedeme 1 km sjezd do údolí říčky Erdbach, ke koupališti na kraji obce Geising. Zde se dáme doprava po asfaltové silnici proti proudu potoka a po cca 1,5 km dorazíme ke štolám bývalého stříbrného dolu (přístupné od pol. května do pol. října, čtvrtek – sobota). My je nikdy otevřené nezastihli. Odtud vystoupáme cca 700 metrů na hlavní silnici, kde se dáme doprava do 1 km vzdálené vesnice Furstenau (ves se zachovalými přízemními zemědělskými usedlostmi krušnohorského typu se štíty pokrytými šindeli). Projedeme rovně přes vesnici a po modré značce dojedeme až k hraničnímu přechodu Fojtovice (přechod pro pěší u hraničního kamene č. 6 otevřený roku 1995) a následně do české obce Fojtovice (celkem 3 km). V centru obce odbočíme doleva na málo frekventovanou silnici směrem na Habartice – Adolfov a po počátečním stoupání dojedeme do bývalé osady Habartice (2,2 km). Z Habartic jedeme po silnici asi 1 km, kde je značena odbočka na cyklostezku č. 3009, po které po polní cestě přejedeme pláň a po 1,1 km dorazíme na hranici lesa. Držíme se značené cyklotrasy a po nejprve štěrkové, později asfaltové cestě nás čeká 6,5 km dlouhý sjezd k nádraží v Chlumci (asi v polovině sjezdu (u dřevěného seníku) opouštíme cyklotrasu, která odbočuje do lesa na ne příliš kvalitní stezku a jedeme dále po asfaltce). Odtud již po známé cestě dojedeme zpět do výchozích bodu (1,3 km).
Přejeme krásné zážitky!

podrobnosti

Občerstvení: Komáří vížka, Cínovec, u rozhledny, Chlumec
Vlakové spojení: vlak pouze do Ústí nad Labem, poté MHD bus č. 11
Zajímavosti: Komáří vížka, stříbrné doly v Německu, rozhledna Kohlhaukuppe

autor: Křižáci