Na cyklotrasách se intenzivně pracuje

BIKEtrip.cz   Cyklotrasy BEZ AUT.

 

 


BIKEtrip.cz   Inspiruj se.!


Mikroregion Staroměstsko

    Začátek cyklotrasy je ve Starém Městě (Památník Velké Moravy, přístaviště s plavební komorou, soutok Baťova kanálu s Moravou) u přístaviště na Zerzavici. Trasa vede novou cyklostezkou na Trávníku po pravém břehu řeky Moravy. Za přejezdem železniční trati Staré Město – Uh. Hradiště odbočí vpravo na cyklostezku podél trati a u přejezdu na Špitálce se trasa odbočením vlevo napojuje na cyklostezku Staré Město – Kostelany – Nedakonice (jez a komora Kunovský les, železný most v Kostelanech, expozice rybářství v Kostelanech). V Nedakonicích trasa kříží silnici II/427, podchází železniční trať Přerov - Břeclav a pokračuje silnicí III. třídy směrem na Boršice. Po 1 kilometru odbočí vlevo na zpevněnou polní cestu do Polešovic. V Polešovicích se trasa napojí na silnici III. třídy, odbočí vpravo a pokračuje Polešovicemi (vinné sklepy, barokní kostel).     Před vrcholem stoupání odbočí trasa vpravo na místní komunikaci a po navazující zpevněné polní cestě pokračuje do Tučap. Zde se trasa napojí odbočením vlevo na komunikaci III. třídy a pokračuje do Vážan (rozhledna). Ve Vážanech trasa odbočí vpravo, po 100m znovu vpravo a přes náves pokračuje kolem vysílače na konci Vážan zpevněnou polní cestou na Újezdec (Újezdecká zmola). V tomto úseku jsou pěkné vyhlídky jižním směrem.
    Před Újezdcem se trasa odbočením vpravo napojí na silnici III. třídy, pokračuje do Medlovic (lom jaspisových porcelanitů), kde kříží silnici II/422. Kolem zemědělského areálu pokračuje trasa po zpevněné cestě do kopce až k okraji lesa, kde odbočuje mírně vpravo, pokračuje nezpevněnou lesní cestou kolem hájenky lesem a dále úzkou asfaltkou přes Stříbrnické Paseky, na jejichž konci odbočuje vlevo po nezpevněné polní cestě do údolí. Pod kopcem u lázní Leopoldov se trasa odbočením vpravo napojí na asfaltovou cestu podél Dlouhé řeky a po 500 metrech znovu vpravo po asfaltové cestě na pravém břehu vodní nádrže Smraďavka (koupání). Před areálem Sovín v Boršicích (vinné sklepy) odbočí trasa vlevo a pokračuje asfaltovou polní cestou podél Buchlovického potoka na začátek Buchlovic, kde odbočí vlevo a napojí se na starou brněnskou cestu. V Buchlovicích na náměstí (barokní zámek a zámecký park) odbočí trasa vpravo po silnici III třídy na Břestek (nad Buchlovicemi krásný výhled na údolí Moravy, okolí Uh. Hradiště a Javořinu).
    V Břestku na návsi odbočí trasa vpravo a pokračuje silnicí III. třídy přes Tupesy (muzeum Tupeské keramiky) do Zlechova, kde se u kostela napojí odbočením vlevo na starou brněnskou cestu. Pokračuje na konec Zlechova, kde odbočuje vlevo na asfaltovou polní cestu směrem na Velehrad. Před Velehradem (poutní místo, velehradská bazilika) odbočuje vpravo na silnici III. třídy z Tupes, kolem hřbitova a pod kopcem před potokem Salaška odbočí znovu vpravo a pokračuje podél potoka k dvěma rybníkům. Mezi rybníky odbočí trasa vlevo překříží silnici Staré Město – Velehrad a pokračuje přes Modrou (archeoskanzen) kolem rozhledny nad obcí a dále lesem směrem na Bunč. 500 metrů za Královým stolem odbočí trasa vpravo a zpevněnou lesní cestou pokračuje z kopce do Jankovic. V Jankovicích se pravým odbočením u hospody napojí na silnici obcí, po 200m odbočí kolem kapličky vlevo a úzkou asfaltkou pokračuje do kopce a přes hřeben kolem ranče Rovná do Košíků.
    V Košíkách odbočí na návsi trasa vpravo a pokračuje do Traplic. Na konci návsi v Traplicích pokračuje rovně po místní komunikaci, která se v kopci napojí na silnici III. třídy do Jalubí (barokní kostel, mýtný kámen, replika větrného mlýna). Na konci Jalubí pod kopcem za Jalubským potokem odbočí trasa vlevo na místní komunikaci a následně nezpevněnou polní cestou pokračuje do Sušic. V Sušicích trasa odbočením vlevo a po 400 metrech vpravo kříží silnici obcí a pokračuje úzkou asfaltkou do Kudlovic. V Kudlovicích na návsi odbočí vpravo a pokračuje do Babic (Uhliska – koupání). V Babicích kříží silnici I/55 a po místních komunikacích pokračuje k přístavišti na Baťově kanálu (mimoúrovňové křížení Kudlovického potoka s Baťovým kanálem). U přístaviště trasa odbočí vpravo a pokračuje cyklostezkou podél kanálu (plavební komory, rybníky) kolem Huštěnovic (naučná stezka flory a fauny) až do Starého Města k přístavišti, kde končí.
Trasa měří celkem cca 67 km, max. převýšení 200m.
Trasu je možné rozdělit na jižní část cca 47km (u velehradských rybníků neodbočí na Modrou, ale pokračuje Velkomoravskou cyklostezkou do Starého Města) a severní část cca 30km (ze Starého Města Velkomoravskou cyklostezkou k velehradským rybníkům, kde odbočí na Modrou a pokračuje podle popisu).
podrobnosti

Občerstvení: Staré Město, Velehrad,
Vlakové spojení: Staré Město
Zajímavosti: Baťův kanál, rozhledna Vážany, lom v Medlovicích, lázně Leopoldov, nádrž Smradavka, Buchlovice, muzeum Tupesy

Zobrazit mapu
autor:Snowee